Elevc

OBS Så länge du är aktiv elev hos oss hyr du ett lösenord till Elevcentralen. Att vara aktiv innebär kontinuerlig körning och / eller teori.

När du avslutar på trafikskolan avslutas också din Elevcentral.

Här har du ca 1500 frågor att besvara. Du kan välja att köpa endast frågorna, frågorna och böcker, eller frågorna med inläst förkortad version av bok. Om du väljer det senaste ingår INTE fysiska böcker. Du ska meddela vid inskrivning vilket du önskar.

‣ Det finns tre veckor framåt för dig att boka. Om du vill planera längre fram, kontaktar du Trafikskolan
‣ Avbokning ska ske senast kl 13 dagen innan. Systemet godkänner inte senare avbokning.
‣ Om du blir sjuk / försenad ska du sms 0706-65 31 26. (Obs nu i Coronatider är det viktigt att vi alla håller oss friska. Om du kommer trots symptom kommer du inte att få köra och du förlorar din lektion.
‣ Om du avbokat för sjukdom för en lektion, är du inte automatiskt avbokad på nästa. Du ska alltså avboka för varje enskilt tillfälle.
‣ Varje lektion är 40 minuter, om du vill ha dubbel bokar du in två enkla efter varandra.